Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο της AquaScience Consulting. Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των Γεωεπιστημών, με σκοπό την επίλυση γεωπεριβαλλοντικών προβλημάτων και ταυτοχρόνως τη συνεχή προσπάθεια εύρεσης νέων μεθόδων ορθής αξιοποίησης των φυσικών πόρων της χώρας μας.

Σκοπός μας η διασφάλιση της ποιότητας με γνώμονα
την ικανοποίηση και την εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών μας

  • slide3
  • slide4
  • slide5

Η επίβλεψη των έργων από εξειδικευμένους γεωεπιστήμονες (υδρογεωλόγους, τεχνικούς γεωλόγους, γεωφυσικούς, υδρολόγους, γεωπόνους, περιβαλλοντολόγους), μηχανικούς (πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς) και εξειδικευμένους τεχνικούς (χειριστές γεωτρυπάνων), καθώς και η ολοκληρωμένη διεκπεραίωση των γνωμοδοτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθιστούν το γραφείο μας αποτελεσματικό και υπεύθυνο στη οργάνωση και στην επιτυχή ολοκλήρωση γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.

  image1image5image6