Προφίλ

Το γεωλογικό – μελετητικό γραφείο AquaScience Consulting, με έδρα το Χολαργό Αττικής, ιδρύθηκε το 2005 από τον Δρ. Γεράσιμο Γιόξα, Γεωλόγο – Μελετητή, με σκοπό να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη – κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων που αφορούν γεωλογικές – γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές εργασίες σε όλη την Ελλάδα.

Οι κύριες δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν:

  • Γεωλογικές – Γεωτεχνικές - Περιβαλλοντικές Μελέτες,
  • Μηχανολογικές - Γεωλογικές Μελέτες για εγκατάσταση Γεωθερμίας
  • Αδειοδότηση, Μελέτη και Κατασκευή γεωτρήσεων
  • Μελέτη και εγκατάσταση αντλιοστασίων
  • Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για δημιουργία ψηφιακών μοντέλων και αποτυπώσεων

Σκοπός μας η άμεση και ολοκληρωμένη προσπάθεια στην επίλυση κάθε προβλήματος διασφαλίζοντας ποιοτικά αποτελέσματα, με γνώμονα την ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας.

Το γραφείο μας διαθέτει άρτιο και πλήρη εξοπλισμό τόσο υπαίθρου, όσο και γραφείου για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Όλες οι εργασίες που αναλαμβάνουμε πραγματοποιούνται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και το νομικό καθεστώς για κάθε έργο, ενώ πάντα βασίζονται στην άποψη της άμεσης και ορθής εξυπηρέτησης του πελάτη.

Το γραφείο μας είναι εγγεγραμμένο στο Τμήμα Μητρώου Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (http://www.ypex-mele.gr) και κατέχει Μελετητικά Πτυχία στις εξής κατηγορίες:

  1. Κατηγορία 20: Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
  2. Κατηγορία 21: Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες
  3. Κατηγορία 23: Γεωργικές Μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
  4. Κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες

 

 

AquaScience Consulting