Αδειοδοτήσεις

Η AquaScience Consulting στα πλαίσια εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο της Γεωλογίας – Γεωτεχνικής – Περιβάλλοντος αναλαμβάνει με 100% επιτυχία τη δημιουργία ολοκληρωμένου φακέλου προς αδειοδότηση και υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Νέου Έργου Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και Χρήσης Νερού (Γεωτρήσεις, Πηγάδια)
 • Έκδοση Άδειας Χρήσης Νερού Υδροληψιών (Γεωτρήσεις, Πηγάδια)
 • Έκδοση Άδειας Εκβάθυνσης Γεωτρήσεων και Πηγαδιών
 • Έκδοση Άδειας Γεωθερμικών Συστημάτων (Ψύξη/Θέρμανση)
 • Άδειες Συλλογής, Μεταφοράς & Προσωρινής Αποθήκευσης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
 • Άδεια Λειτουργίας και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
  • Πτηνοτροφικών – Κτηνοτροφικών Μονάδων
  • Βιοτεχνικών – Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων,
  • Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
  • Αθλητικών Εγκαταστάσεων